Introductie
Fotografie: Tineke Bal

Nieuwsgierig naar de eigenaar van dit muziekhuis?

Ik ben afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, met als hoofdvak klarinet en bijvak basklarinet.
Muziek in brede zin heeft mijn belangstelling, een studie Muziektherapie was daarom een logische stap.
Mijn opleiding Creatieve Therapie Muziek heb ik afgerond aan de Hogeschool Midden-Nederland in Amersfoort.
Ik ben ook bevoegd als Vakleerkracht muziek in het basisonderwijs.
Hiervoor heb ik de applicatiecursus Muziek aan de Basis van Gehrels/Codarts gevolgd.
Vanaf september 2016 volg ik de cursus SMTA (Speech-Music Therapy for Aphasia), samen met een collega, die logopedist is.

Muziek is mijn passie, zowel het lesgeven, de therapie, de projecten als het zelf spelen. Klarinetspelen is een ambacht, mijn focus is gericht op het aanleren van instrumentgerichte-  en muzikale vaardigheden.
In muziektherapie leer ik mensen via muziek op een andere manier contact maken met zichzelf en met hun omgeving. Een belangrijk doel in de projecten is verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden. In de loop der jaren heb ik in verschillende groepen met een uiteenlopend repertoire gespeeld. Van klassiek tot Klezmer, van Symfonieorkest tot Harmonieorkest.

Recent een dubbelinterview gegeven met Hille de Jong.

klarinetlessen muziektherapie   muziekprojecten